คำถาม : การผลิตพญายอกลีเซอรีน
  • หากเราต้องการผลิตยาพญายอกลีเซือรีน เพื่อใช้กับคนไข้ที่มีแผลในปาก จะต้องทำอย่างไรบ้างคะ และกรณี เป็น ใบพญายอแห้ง ใช้สัดส่วนการหมักของพญายอกับแอลกอฮอร์เท่ากันไหมคะ ขอบคุณมากค่ะ
  • จากคุณ : ying1785
  • Date : 2/12/2556 16:36:00
คำตอบ : วิธีทำพญายอกลีเซอรีน สามารถทำได้โดย นำใบพญายอสด 1 กิโลกรัม มาล้างทำความสะอาด หมักในแอลกอฮอล์ 70% หรือเหล้าขาวปริมาณพอท่วมสมุนไพร นาน 1 เดือน จากนั้นกรองเอาแต่ส่วนน้ำมาต้ม เคี่ยวให้เหลือปริมาณครึ่งหนึ่ง ทิ้งให้เย็นแล้วเติมกลีเซอรีน (หาซื้อได้ตามเคมีภัณฑ์ทั่วไป) อัตราส่วน 1:1 เก็บเอาไว้ใช้ได้นานประมาณ 2 ปี นับจากวันผลิต
               ในขั้นตอนการหมักใบพญายอ กรณีใช้ใบพญายอแห้งสามารถใช้สัดส่วนได้เท่ากันกับการใช้ใบสด คือไม่ว่าจะใช้ใบพญายอปริมาณเท่าใดก็ตาม ก็ให้เติมแอลกอฮอล์สำหรับหมักให้พอท่วมสมุนไพร แต่ประสิทธิภาพของสารสกัดที่ได้จากการใช้ใบสดและใบแห้งนั้น ยังไม่มีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบว่า แบบใดจะให้ผลดีกว่ากันค่ะ