คำถาม : สรรพคุณน้ำมันเยื่อเมล็ดฟักข้าว
  • ขอทราบสรรพคุณของน้ำมันเยื่อเมล็ดฟักข้าวและสรรพคุณโดยรวมของลูกฟักข้าวด้วยครับและมีงานวิจัยเรื่องเกี่ยวกับลูกฟักข้าวเรื่องอะไรและใครเป็นผู้วิจัยบ้างครับเพื่อเป็นข้อมูลการค้นคว้า
  • จากคุณ : nayok_c
  • Date : 25/11/2556 14:36:00
คำตอบ : รายงานวิจัยเกี่ยวกับฟักข้าว พบว่ามีฤทธิ์เพิ่มระดับ β-carotene และ retinol ในเลือด ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ เป็นต้น ซึ่งศึกษา ในส่วนของทั้งผลและเมล็ด ไม่ได้ลงรายละเอียดที่น้ำมันเยื่อเมล็ดฟักข้าว รายละเอียดงานวิจัยเกี่ยวกับฟักข้าวมีจำนวนมาก ขึ้นกับว่าคุณสนใจฤทธิ์อะไร ขอความกรุณามาสืบค้นด้วยตนเอง โดยสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูล PHARM ของสำนักงาน เพื่อจะได้ข้อมูลตรงความต้องการและมีค่าบริการในการสืบค้นข้อมูล หรือสามารถดูได้จากจุลสารข้อมูลสมุนไพร ฉบับที่ 25(2) ปี 2551 ค่ะ