คำถาม : ผลมะนาวไม่รู้โห่และชาใบมะนาวไม่รู้โห่
  • ผลมะนาวไม่รู้โห่และชาใบมะนาวไม่รู้โห่ รับประทานมากๆมีพิษหรือไม่ รับประทานได้มากน้อยแค่ไหนต่อวันคะขอบพระคุณมากค่ะ
  • จากคุณ : meow_naris
  • Date : 18/11/2556 11:40:00
คำตอบ : ต้นมะนาวไม่รู้โห่ เป็นชื่อพ้องของต้นหนามแดง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Carissa carandas L. อยู่ในวงค์ Apocynaceae สรรพคุณทางยาพบว่า
               - ผล รักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน ฝาดสมาน ฆ่าเชื้อ ขับปัสสาวะ พอกดับพิษ
               - ใบ แก้ท้องเสีย แก้เจ็บคอ เจ็บในปาก แก้ปวดหู แก้ไข้
               แม้ว่าจะยังไม่มีรายงานความเป็นพิษในคนทั้งผลและใบของมะนาวไม่รู้โห่ เมื่อต้องการดื่มชาใบมะนาวไม่รู้โห่ ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ ควรตรวจการทำงานของตับและไตเป็นระยะๆ เพราะดื่มติดต่อกันอาจส่งผลเสียต่อตับและไต ส่วนผลอาจจะรับประทานได้เป็นผลไม้หรืออาหาร แต่ไม่ควรรับประทานมากเกินไป

Ref : ถาม-ตอบเก่า, ฐาน PHARM