คำถาม : มะแว้งเครือ
  • 1. สารสำคัญในมะแว้งเครือช่วยบรรเทาอาการไอได้อย่างไร (ขอเอกสารอ้างอิงด้วยนะคะ)
    2. ปริมาณสารสำคัญเท่าไร จึงช่วยบรรเทาอาการไอคะ (ขอเอกสารอ้างอิงด้วยค่ะ)

  • จากคุณ : waan_sweet
  • Date : 11/11/2556 11:29:00
คำตอบ : 1.ในใบและผลของมะแว้งเครือมีสารในกลุ่ม steroidal alkaloids ได้แก่ solanine , solanidine และ solamargine แต่ไม่มีรายงานการออกฤทธิ์ของสารสำคัญดังกล่าว
               2. ปริมาณสารสำคัญและเอกสารอ้างอิงสามารถมาสืบค้นได้เองที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพร 02-3544327 ค่ะ