คำถาม : เถาเอ็นอ่อน
  • อยากรบกวนสอบถามว่าถ้าตองการใช้เถาเอ็นอ่อนในตำรับยาทาควรใช้ประมาณกี่ % ดีครับ
  • จากคุณ : saruth_pipe
  • Date : 4/11/2556 14:55:00
คำตอบ : ไม่มีข้อมูลสูตรปริมาณเถาเอ็นอ่อนในการผลิตยาทา
                จากการสืบค้น ต้นเถาเอ็นอ่อนสรรพคุณตามตำราพื้นบ้าน ส่วนเถาใช้ต้มรับประทานแก้ปวดเมื่อย บำรุงเส้นเอ็น แก้เส้นเอ็นพิการ ส่วนใบ โขลกให้ละเอียด ห่อด้วยผ้าทำเป็นลูกประคบ ส่วนฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาโดยอ้างอิงตามงานวิจัยนั้นพบว่า เถาเอ็นอ่อนมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และคลายกล้ามเนื้อเรียบ แต่งานทดลองดังกล่าว เป็นเพียงการศึกษาในหลอดทดลองเท่านั้น ยังไม่พบรายงานวิจัยทางคลินิก อีกทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับเถาเอ็นอ่อน ค่อนข้างมีน้อย จึงไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยหรือรับรองได้ว่าจะใช้ได้ผลมากเพียงใด
                อย่างไรก็ตามหากต้องการรับประทาน หรือรับประทานไปแล้ว ให้สังเกตอาการหรือความผิดปกติของร่างกายด้วย หากมีอาการแพ้หรือระคายเคืองระบบทางเดินอาหารควรหยุดรับประทาน และหากยังรับประทานต่อเนื่อง ก็ควรมีการตรวจสุขภาพร่างกายควบคู่ไปด้วยค่ะ