คำถาม : การสกัดน้ำมันหอมระเหย
  • หากต้องการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืช 2 ชนิด คือข่าลิงและขมิ้นชัน เราควรใช้แบบสด หรือ แบบแห้ง คะ และต้องใช้จำนวนมากเท่าไร(มีสูตรตายตัว หรือไม่คะ) ในการสกัดแต่ละครั้ง
  • จากคุณ : Punim
  • Date : 4/11/2556 14:52:00
คำตอบ : ขมิ้น เหมาะสมกับการกลั่นด้วยน้ำและไอน้ำ (water and steam distillation) ใช้ส่วนเหง้าในการกลั่น ก่อนจะทำการกลั่นควรมีการหั่นบางๆ เพื่อให้ไอน้ำผ่านได้ง่ายและได้น้ำมันที่มีคุณภาพและปริมาณมาก เมื่อกลั่นแล้วจะได้เป็นของเหลวใส มีสีเหลืองอ่อนปราศจากตะกอนและสารแขวนลอย ไม่มีการแยกชั้นของน้ำ มีกลิ่นเฉพาะตัวของขมิ้น ข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรตามไฟล์ที่แนบไว้เกี่ยวกับ “การสกัดน้ำมันหอมระเหย” เขียนโดย จุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ แต่ไม่ได้ระบุถึงปริมาณและอัตราส่วนที่ใช้ในการสกัด

Ref : กรมวิชาการเกษตร