คำถาม : วีธีการกำจัดพิษของสมุนไพร
  • ดิฉันรวบกวนขอทราบวิธีการฆ่าพิษหรือกำจัดพิษของสมุนไพรดังนี้ค่ะ หัวกลอย หัวบุก กระดาษขาว กระดาษแดง
  • จากคุณ : Praijang101
  • Date : 28/10/2556 14:30:00
คำตอบ : ทางสำนักงานไม่มีวิธีการฆ่าพิษ หรือกำจัดพิษของสมุนไพรทั้ง 4 ตัวนี้ค่ะ แต่มีรายงานการเกิดพิษ และวิธีการรักษาหากได้รับพิษจากพืชทั้ง 4 ชนิดนี้ ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน ในหมวดพืชพิษ หรือตามลิ้งค์นี้ค่ะ http://www.medplant.mahidol.ac.th/tpex/index.asp