คำถาม : น้ำคั้นจากใบย่านาง มีผลฤทธิ์ยา Warfarin หรือไม่
  • ได้สืบค้นข้อมูลใบย่านางมาพอสมควรแล้ว แต่ไม่พบว่ามีกล่าวถึงปริมาณ Vitamin K ว่ามีหรือไม่ มากน้อยเพียงใด และหากทานน้ำคั้นใบย่านาง ร่วมกับ Warfarin จะมีผลต่อการออกฤทธิ์ของ Warfarin หรือไม่ ขอบคุณครับ
  • จากคุณ : somjate
  • Date : 28/10/2556 14:18:00
คำตอบ : ยังไม่พบรายงานการศึกษาปริมาณวิตามิน K ในใบย่านาง พบเพียงการทดสอบเบื้องต้น (screen test) ของฤทธิ์กระตุ้นการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดในหลอดทดลอง ซึ่งไม่พบว่าสารสกัดเอทานอลจากย่านางมีฤทธิ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุได้ว่าหากรับประทานร่วมกับยา warfarin แล้วจะมีผลต่อฤทธิ์ของยาหรือไม่ เพราะยังเป็นการทดสอบเบื้องต้น และยังต้องการงานวิจัยเพิ่มเติมเพื่อความจัดเจนอีกครั้งค่ะ

Ref : ฐาน PHARM