คำถาม : การสกัดด้วยตัวทำละลาย
  • อยากทราบว่าในการสกัดด้วยตัวทำละลาย ทำไมเมื่อน้ำผสมเอทานอลจึงสามารถสกัดพวกสารประกอบฟีนอลิกออกมาได้มากกว่าน้ำหรือเอทานอลบริสุทธิ์ค่ะ แล้วมีหลักการอย่างไร 2. แล้วทำไมเวลาที่ใช้ในการสกัดของพืชทั้งสามชนิดโดยใช้ตัวทำละลาย คือ ผลยอบ้าน บัวบก และหญ้าหนวดแมวจึงมีเวลาแตกต่างกัน
  • จากคุณ : nattakarn.d
  • Date : 7/10/2556 11:10:00
คำตอบ : 1. สารประกอบฟีนอลิคเป็นสารที่มีโครงสร้างเป็นวงแหวน ประกอบด้วยสาร phenol และหมู่ไฮดรอกซิล (-OH-group) เกาะอยู่ด้วยกันอย่างน้อยหนึ่งหมู่ หรืออาจมีสารประกอบชนิดอื่นมาเกาะร่วมด้วยเกิดเป็นโครงสร้างวงแหวนที่ซับซ้อนขึ้น โดยปกติแล้วสารประกอบฟีนอลิคจัดเป็นสารที่มีขั้วสูง ไม่ละลายน้ำ เหมาะกับตัวทำลายแบบมีขั้ว เช่น แอลกอฮอล์ อย่างไรก็ตามการใช้น้ำผสมเอทานอลเป็นตัวทำละลายแล้วได้ปริมาณสารมากกว่าการใช้ 100%เอทอนอล หรือน้ำเปล่า อาจเกิดขึ้นจากคุณสมบัติของชนิดของสารอื่นที่มาเกาะร่วมอยู่ด้วย ทำให้สารประกอบนั้นมีความเป็นขั้วของลดลง และละลายออกมาได้ในตัวทำละลายได้มากขึ้น

2. การสกัดสารแต่ละชนิดมีความจำเพาะระหว่างสารที่ต้องการสกัดและตัวทำละลายแตกต่างกัน ดังนั้นการสกัดสารสำคัญจากผลยอบ้าน บัวบก และหญ้าหนวดแมว ที่ใช้ตัวทำละลายชนิดเดียวกัน ก็อาจใช้เวลาไม่เท่ากัน หรือการใช้วิธีการสกัดที่แตกต่างกัน ก็อาจได้สารออกมาไม่เหมือนกัน ดังนั้นควรเลือกใช้ตัวทำละลายและวิธีการสกัดให้เหมาะสมกับกลุ่มสารสำคัญที่ต้องการ

Ref :
- หนังสือ ยาและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ