คำถาม : โรคเกร็ดเลือดต่ำสามารถกินยาสมุนไพรมะรุมได้หรือไม่
  • แม่เป็นโรคนี้แต่อยากให้ทานน้ำสมุนไพรมะรุมไม้รู้จะมีผลกระทบหรือไม่
  • จากคุณ : Noy Lunla
  • Date : 23/9/2556 12:01:00
คำตอบ : จากการศึกษาวิจัย พบว่า สารสกัด 70% เอทานอล ของใบมะรุมมีฤทธิ์ยับยั้งการเกาะกลุ่มของกร็ดเลือดในหลอดทดลอง ซึ่งหากคุณแม่เป็นโรคเกล็ดเลือดต่ำ ก็ไม่ควรรับประทานมะรุม เพราะจะทำให้เลือดออกง่าย นะคะ

ข้อมูลจากจุลสาร เรื่องมะรุม ปีที่ 26/4