คำถาม : สารสกัดเปลือกส้ม
  • อยากทราบว่า
    1. ปริมาณที่แน่นอนของการกลั่นด้วยไอน้ำของส้มแต่ละชนิด กลั่นแล้วได้สารมากน้อยเท่าไหร่ โดยเฉพาะส้มเขียวหวานค่ะ
    2. วิธีการสกัดเปลือกส้มวิธีใด ให้ปริมาณสารมากที่สุดคะ
    ขอบคุณค่ะ

  • จากคุณ : papawee
  • Date : 5/8/2556 12:23:00
คำตอบ : ขอตอบเรียงตามลำดับดังนี้ค่ะ
1. การกลั่นด้วยไอน้ำของพืชในตระกูลส้มส่วนใหญ่จะมี % yield of essential oils อยู่ในช่วง 0.2 – 1% ซึ่งไม่สามารถบอกเป็นปริมาณที่แน่นอนได้ เนื่องจากส้มแต่ละชนิดมีความหลากหลาย อีกทั้งยังมีปัจจัยของแหล่งปลูก ปริมาณน้ำ และสภาพดินฟ้าอากาศ มาเกี่ยวข้องกับการผลิตสารสำคัญของพืชด้วยค่ะ

2. โดยทั่วไปหากต้องการสกัดน้ำมันจากเปลือกส้ม ส่วนใหญ่จะให้วิธีการบีบเย็น เพื่อคงกลิ่นและคุณสมบัติของน้ำมันไว้ค่ะ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับว่าส้มที่คุณต้องการนำมาสกัดเป็นส้มชนิดใด และต้องการสารชนิดใดจากเปลือกส้ม เช่น หากต้องการส่วนของน้ำมันจากผิว อาจต้องสกัดด้วยวิธีการบีบ การกลั่นด้วยไอน้ำ การกลั่นด้วยน้ำ แต่หากต้องการสารสำคัญในกลุ่ม phenolic ก็ต้องใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย เป็นต้น ซึ่งการจะเปรียบเทียบปริมาณสารจากการสกัดด้วยวิธีต่างๆ ควรใช้วัตถุดิบชนิดเดียวกัน แล้วจึงจะสามารถนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกันได้ค่ะ