คำถาม : ดีกระทิง
  • อยากทราบ ข้อมูลของต้นดีกระทิง แล้วพอดีหาเจอว่า ดีกระทิงมีชื่ออื่นๆ ด้วยคะ คือ ดีปลากั้ง กับ ผักหวานช้าง แต่ไม่รู้ว่าชื่อไหนถูกต้องคะ
  • จากคุณ : rosenoi_tuaklom
  • Date : 15/7/2556 12:30:00
คำตอบ : จากการสืบค้นในฐานข้อมูลต่างๆ ไม่พบพืชที่มีชื่อว่า ดีกระทิง พบพืชเพียง 2 ชนิด คือ
               1. ผักหวานช้าง (Claoxylon longifolium (Blume) Endl. ex Hassk.) ลักษณะเป็นไม้พุ่มกึ่งยืนต้น ลำต้นอ่อนสีเขียว ส่วนลำต้นแก่มีสีน้ำตาลจุดสีขาวสลับ ใบมีลักษณะกว้างและใหญ่ ใบแก่สีเขียวเข้ม ปลายเหลี่ยม ขอบใบเป็นหยัก ผิวใบทั้งหน้าและหลังมีขนอ่อน ปลายยอดมีใบอ่อนหลายใบและมีกาบหุ้มยอดอ่อนไว้ ขอบใบเป็นหยัก ดอกขนาดเล็ก ออกตามซอกใบ
               2. ดีปลากั้ง (Phlogacanthus pulcherrimus T.Anderson. ) เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม แผ่นใบรูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ ช่อดอก แบบช่อเชิงลด ออกที่ปลายยอด ดอก รูประฆัง สีม่วงอมแดง
               อย่างไรก็ตามพืชทั้งสองชนิดนี้ คือผักหวานช้าง และดีปลากั้ง เป็นพืชคนละชนิดกัน จัดอยู่ในวงศ์ที่แตกต่างกัน และทั้งสองชนิดไม่ปรากฏชื่อพ้องว่าดีกระทิง จึงไม่สามารถระบุได้ว่าต้นดีกระทิงคือพืชชนิดใดค่ะ

ที่มา
- หนังสือรายชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย
- ฐานข้อมูลสมุนไพร ม.อุบลราชธานี