คำถาม : พิษจากน้ำมันรำข้าว
  • การใช้น้ำมันรำข้าวเกิดพิษหรือไม่คะ
  • จากคุณ : nini_cn_12
  • Date : 8/7/2556 12:12:00
คำตอบ : น้ำมันรำข้าวมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดไขมันและคอเลสเตอรอลในเลือดได้ สารที่พบในน้ำมันรำข้าว ได้แก่ tocopherols, tocotrienols และ γ-oryzanol เป็นต้น ซึ่งจากรายงานเปรียบเทียบฤทธิ์ระหว่าง γ- oryzanol กับวิตามินอี พบว่า γ- oryzanol มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินอีและมีรายงานการวิจัยโดยให้ γ- oryzanol ขนาด 300 มก./วัน เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม พบว่าน้ำมันรำข้าวมีฤทธิ์ลดระดับคอเลสเตอรอลได้โดยไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ใดๆ และมีการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นพิษจากสารต่างๆในน้ำมันรำข้าวพบว่าไม่เกิดความเป็นพิษ โดยทำการทดลองในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลอง แต่การใช้น้ำมันรำข้าวควรใช้อย่างเหมาะสมและใช้ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น

ที่มา :
- ถาม-ตอบเก่า
- จุลสารข้อมูลสมุนไพร 24(3):2550