คำถาม : ใช้สมุนไพรเกิน 1 ชนิดผสมกัน เพื่อเป็นเครื่องดื่ม
  • ขอสอบถามครับ ขณะนี้มีสมุนไพรชนิดไหนที่สามารถใช้ผสมกับสมุนไพรชนิดอื่นในการทําเป็นเครื่องดื่มบ้างครับ โดยที่ไม่เป็นพิษหรือทําให้เสียสรรพคุณของสมุนไพร ขอบคุณครับ
  • จากคุณ : nattapat
  • Date : 1/7/2556 11:59:00
คำตอบ : การนำสมุนไพรมากกว่า 1 ชนิดมาทำเครื่องดื่ม สามารถนำมาผสมกันได้ตามใจชอบ ไม่มีข้อกำหนดตายตัว ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้รับประทาน ซึ่งหลักๆ แล้วเมื่อนำน้ำสมุนไพรแต่ละชนิดมาผสมกันแล้วน้ำที่ได้ต้องไม่ตกตะกอน หรือมีรสชาติที่ผิดเพี้ยนไปจนรับประทานไม่ได้ และในปัจจุบันยังไม่มีรายงานการศึกษาวิจัยว่าสมุนไพรชนิดใดเมื่อผสมกันทำเป็นเครื่องดื่มแล้วก่อให้เกิดความเป็นพิษ หรือเสียสรรพคุณของสมุนไพรชนิดนั้นๆ ไป
               สำหรับสมุนไพรที่นิยมนำไปผสมกับสมุนไพร เช่น ใบเตย (ให้กลิ่นหอม) หญ้าหวาน (ให้รสหวาน) มะนาว (เสริมรสเปรี้ยว) อัญชัน (แต่งสี) เป็นต้นค่ะ