คำถาม : ยาสมุนไพรรักษาโรคต่อมลูกกหมากโต
  • อยากทราบว่าพอจะมีสมุนไพรอะไรบ้างที่สามารถใช้รักษาโรคต่อมลูกหมากโตได้ ขอบคุณค่ะ
  • จากคุณ : mon_jan
  • Date : 24/6/2556 11:34:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า พืชสมุนไพรที่มีรายงานการวิจัยทางคลินิกว่ามีฤทธิ์รักษาโรคต่อมลูกหมากโตได้แก่ มะเขือเทศ และฟักทอง โดยให้ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าอยู่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตระยะเริ่มต้นรับประทานซอสมะเขือเทศเข้มข้น (Tomato paste) วันละ 50 กรัม (มี lycopene อยู่ 13 มิลลิกรัม) ติดต่อกัน 10 สัปดาห์พบว่า มีผลทำให้ค่า prostate-specific antigen (PSA) ในเลือดซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงภาวะต่อมลูกหมากโตลดลง และการศึกษาทางคลินิกโดยให้ผู้ป่วยรับประทานแคปซูลสารสกัดเมล็ดฟักทองขนาด 1000 มิลลิกรัมต่อวัน มีผลทำให้ผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโตมีอาการดีขึ้น เมื่อรับประทานติดต่อกันนาน 12 สัปดาห์

Ref. ฐาน PHARM