คำถาม : ปอกะบิด
  • ปอกะบิด มีฤทธิ์ลดไขมัน เบาหวาน ความดัน และอาการปวดเข่าจริงหรือไม่ มีวิธีต้มเพื่อรับประทานอย่างไร มีผลข้างเคียงอย่างไรบ้าง
  • จากคุณ : -
  • Date : 17/6/2556 11:30:00
คำตอบ : ปอกะบิด หรือ ปอบิด (East Indain screw tree) สรรพคุณตามตำราพื้นบ้าน ส่วนรากหรือเปลือกลำต้น ใช้เป็นยาขับเสมหะ บำรุงธาตุ แก้ท้องร่วง บิด และแก้ปวดเคล็ดบวม ผล ใช้ตำพอกแก้ปวดเคล็ด ขัด บวม และเป็นยาสมานแผล หรือกินแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ปวดท้อง ท้องบิด ท้องร่วง ผลแห้งใช้ต้มน้ำดื่มเป็นยาบำรุงกำลัง (1)
               จากการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยของปอบิดพบว่า การทดลองป้อนสารสกัดน้ำจากเปลือกลำต้นของปอบิดให้แก่หนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานขนาด 100-200 มก./กก.น้ำหนักตัว นาน 30 วัน มีผลช่วยลดน้ำตาลและไขมันในเลือดของหนู เมื่อเปรียบเทียบกับหนูที่ไม่ได้รับสารสกัด (2) นอกจากนี้สารสกัดน้ำและสารสกัดเอธานอลจากส่วนรากและผลของปอบิด มีฤทธิ์ยับยั้ง Angiotensin converting enzyme ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะความดันโลหิตสูง แต่งานวิจัยดังกล่าวเป็นการทดลองศึกษาในหลอดทดลอง (3) ไม่พบงานวิจัยที่เกี่ยวกับอาการหรือโรคปวดข้อและรายงานความเป็นพิษ
               จากผลงานวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปอบิดมีฤทธิ์ต้านเบาหวาน ลดไขมันในเลือดในภาวะที่เป็นโรคเบาหวาน และลดความดันโลหิต แต่อย่างไรก็ตาม ผลงานวิจัยยังเป็นเพียงแค่การทดลองในสัตว์ทดลองและหลอดทดลองเท่านั้น ยังไม่มีรายงานการศึกษาในทางคลินิก จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะได้ผลหรือไม่ ส่วนวิธีการเตรียมเพื่อรับประทาน อ้างอิงจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศร ให้ใช้ผลแก่ 10 ฝัก ล้างให้สะอาด ต้มกับน้ำสะอาดประมาณ 3 แก้ว จากนั้นเคี่ยวให้เหลือ 1 แก้ว ดื่ม วันละครั้ง ครั้งละครึ่งแก้ว (4)

Ref.
(1) หนังสือองค์ความรู่เรื่องพืชป่าที่ใช้ประโยชน์ทางภาคเหนือของไทย
(2) G Kumar , Sharmila Banu, AG Murugesan. 2009. Influence of Helicteres isora administration for diabetes mellitus: The effect on changes in tissue fatty acid composition. Food Chem Toxicol. 47(8): 1803-9.
(3) U Nynam, P Joshi, LB Madsen, et al. 1998. Ethnomedical information and in vitro screening for angiotensin-converting enzyme inhibition of plants utilized as traditional medicines in Gujarat, Rajasthan and Kerala (India). J Ethnopharmacol. 60(3): 247-63.
(4) http://www.abhaiherb.com/faq/1996