คำถาม : แชมพูผสมอัญชันช่วยทำให้ผมดกดำจริงหรือ
  • แชมพูผสมอัญชันช่วยทำให้ผมดกดำจริงหรือ?
  • จากคุณ : preedee
  • Date : 10/6/2556 11:20:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยพบว่า การทาสารสกัดเอทานอลดอกอัญชันเข้มข้น 1% w/w มีฤทธิ์กระตุ้นการงอกของขนของหนูเมาส์ และการทดสอบในหลอดทดลอง (in vitro) ก็พบว่าสารสกัดเมทานอลดอกอัญชันมีฤทธิ์กระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ดสีเมลาโนไซด์ได้ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวมีแนวโน้มที่แสดงให้เห็นว่าอัญชันอาจมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมในการใช้ประกอบผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์เพื่อกระตุ้นเกี่ยวกับเส้นผม แต่อย่างไรก็ตามการทดลองที่กล่าวมาเป็นการทดสอบการใช้ในรูปแบบของสารสกัดเข้มข้นและใช้แบบเดี่ยวๆ จึงไม่สารมารถตอบได้ว่าหากอยู่ในรูปผลิตภัณฑ์ทางการค้าซึ่งไม่ทราบปริมาณแน่ชัดและมีส่วนผสมของสารเคมีอื่นๆประกอบด้วยจะได้ผลหรือไม่ หรือถ้าได้ผลจะเป็นผลมาจากอัญชันเพียงอย่างเดียว
               ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรจะมีการจัดประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง “ผมสวยด้วยสมุนไพร” ซึ่งหัวข้อการประชุมจะเกี่ยวข้องกับการใช้สมุนไพรเพื่อบำรุงรักษาเส้นผม รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ หากสนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ทันทีที่อีเมลล์ของสำนักงานฯ โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ หรือโทรมาสอบถามหรือลงทะเบียนได้ที่เบอร์ 02-354-4327 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมงานประชุมแต่อย่างใด

Ref. ฐาน PHARM