คำถาม : พืชที่กำจัดปลวก
  • มีพืชอะไรบ้างค่ะ ที่กำจัดปลวก
  • จากคุณ : nadeyah001
  • Date : 13/5/2556 12:11:00
คำตอบ : สมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการกำจัดปลวกในปัจจุบันได้แก่ เมล็ดสะเดามีซึ่งมีสาร triterpenes สามารถกำจัดปลวกได้ (http://www.ku.ac.th/e-magazine/feb49/agri/terminate.htm ซึ่งจะกล่าวถึงสมุนไพรกำจัดปลวกของอาจารย์ประจำภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ คือใช้สมุนไพรในการกำจัดปลวกหลายชนิดรวมกันเช่น ขมิ้นชัน สะเดา น้อยหน่า หางไหล หญ้าแห้วหมู)
               นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าน้ำมันยูคาลิปตัส ขนาด 2.5 มก./600 มล. สามารถกำจัดปลวกได้ 3 สายพันธ์ คือ Heterotermes indicola, Microtermes obesi, Odontotermes obesus และสามารไล่ปลวกสายพันธ์ O. obesus ได้ภายใน 24 ชั่วโมงค่ะ