คำถาม : ตั้งครรภ์กับหญ้าหนวดแมว
  • ช่วงที่เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ทานสมุนไพรหญ้าหนวดแมว โดยที่ยังไม่รู้ว่าตั้งครรภ์ อยากทราบว่าสมุนไพรหญ้าหนวดแมวเป็นอันตรายกับตัวอ่อนในครรภ์หรือไม่
  • จากคุณ : amanee_r
  • Date : 15/4/2556 11:56:00
คำตอบ : สำหรับหลักฐานความเป็นพิษและการทดสอบความเป็นพิษ มีรายงานว่าหนูขาวที่ถูกป้อนด้วยสารสกัดจากหญ้าหนวดแมว ขนาด 0.96 และ 2.4 ก./กก./วัน (เทียบเท่ากับสมุนไพรแห้ง 10 และ 25 ก./กก./วัน หรือคิดเป็น 50 และ 125 เท่าของขนาดที่ใช้ 10 ก./วัน/คนหนัก 50 กก.) ไม่แสดงอาการพิษหรือฤทธิ์ข้างเคียงในสัตว์ทดลอง แต่จะพบอาการโป่งพองของกรวยไตหนูขาวเมื่อป้อนสารสกัดหญ้าหนวดแมวที่ขนาด 4.8 ก./กก./วัน (250 เท่าของขนาดที่ใช้ 10 ก./วัน/คนหนัก 50 กก.)
               แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีงานวิจัยที่รายงานความเป็นพิษหรือรายงานความปลอดภัยสำหรับการใช้หญ้าหนวดแมวในระหว่างตั้งครรภ์ค่ะ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการรับประทานหญ้าหนวดแมวทั้งระหว่างตั้งครรภ์และระหว่างให้นมบุตร และอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด