คำถาม : สารสกัดจากเอื้องหมายนาและสาบเสือในการกำจัดหอยเชอรี
  • อยากทราบว่าสารสกัดจากเอื้องหมายนาและสาบเสือสามารถกำจัดหอยเชอรี่ได้หรือไม่และในพืชทั้งสองชนิดมีสารอะไรอยู่ค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • จากคุณ : nongphonjubjub34
  • Date : 1/4/2556 11:22:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลยังไม่พบว่าเอื้องหมายนาและสาบเสือมีฤทธิ์ในการกำจัยหอยเชอรี่ รวมทั้งฤทธิ์กำจัดหอยชนิดอื่น แต่สมุนไพรหลายชนิดที่มีรายงานว่ามีฤทธิ์ในการฆ่าหอย (Molluscicidal activity) เช่น กระเทียม มะม่วงหิมพานต์ น้อยหน่า ยี่โถ สบู่ขาว สบู่แดง เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามยังสมุนไพรที่กล่าวมานั้นไม่มีชนิดใดระบุว่าสามารถฆ่าหอยเชอรี่ได้ หากต้องการสืบค้นเพิ่มเติมสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานฯ จากหัวข้อ PHARM database เลือก Bioactivity พิมพ์ Molluscicidal และหากต้องการรายละเอียดของงานวิจัยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานฯ ค่ะ