คำถาม : สมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาต้านการชัก
  • มีข้อมูลรายงานสมุนไพรประมาณกี่ตัว อะไรบ้างค่ะสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งได้บ้างค่ะ
  • จากคุณ : wipawan
  • Date : 18/2/2556 13:48:00
คำตอบ : สมุนไพรที่มีรายงานฤทธิ์ต้านอาการลมชัก เช่น โสม แป๊ะก้วย เห็ดหลินจือ ว่านน้ำ บัวบก พรมมิ ขมิ้น ยี่หร่า เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทดลองในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง ยังไม่มีข้อมูลในคนที่ใช้ได้ผล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม แนะนำให้มาค้นที่สำนักงานฯ ค่ะ