คำถาม : มะกอกเกลื้อน
  • อยากทราบสารที่นำมาใช้ทำยา จากพืชมะกอกเกลื้อน ว่ามีสารสำคัญอะไรบ้าง ในแต่ละส่วน ไม่ว่าจะเป็น ใบ ลำต้น หรือ ส่วนต่างๆ
  • จากคุณ : ome_imc
  • Date : 11/2/2556 15:21:00
คำตอบ : มะกอกเกลื้อน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Canarium subulatum  Guill. เป็นพืชในวงศ์ BURSERACEAE มีชื่ออื่นๆ คือ กอกกัน ซาลัก มะกอกเลือด มะเกิ้ม มะเลื่อม มักเหลี่ยม ขณะนี้ยังไม่มีงานวิจัยของพืชชนิดนี้ค่ะ มีเพียงการรายงานสรรพคุณตามตำรายาไทยว่า ผลมีรสฝาดเปรี้ยว ใช้แก้ไอ ขับเสมหะ แก่น มีรสเฝื่อน ใช้แก้โลหิตระดูพิการ แก้ประดง ยางมีรสฝาด ใช้ทาแก้เม็ดผื่นคัน และใช้เป็นเครื่องหอม

Ref : หนังสือ ร่วมอนุรักษ์มรดกไทย สารานุกรมสมุนไพร