คำถาม : หญ้าปักกิ่งและเห็ดหลินจือ
  • เป็นมะเร็งไทรอยด์ลามไปที่ต่อมน้ำเหลือง ไม่ทราบว่ากินเห็ดหลินจือที่องค์กรเภสัชขายและหญ้าปักกิ่งของอภับภูเบศร์ จะช่วยอะไรได้ไหม
  • จากคุณ : ethinkna
  • Date : 28/1/2556 13:18:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลทั้งเห็ดหลินจือและหญ้าปักกิ่งพบว่า สมุนไพรทั้งสองชนิดไม่มีรายงานการรักษาโรคมะเร็งไทรอยด์ แต่อย่างไรก็ตามทั้งเห็ดหลินจือและหญ้ปักกิ่ง มีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน และต้านอนุมูลอิสระ ดังนั้นจึงมีการนำมาใช้ในผู้ป่วยมะเร็งเพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น ลดความทุกข์ทรมาน และเพื่อช่วยลดอาการข้างเคียงของยาเคมีบำบัดหรือรังสีบำบัด