คำถาม : สมุนไพร กับ เครื่องเทศ
  • สมุนไพร กับ เครื่องเทศ ต่างกันอย่างไร กรุณาแนะนำเอกสารอ้างอิงด้วยค่ะ
  • จากคุณ : chaamairsup
  • Date : 14/1/2556 12:19:00
คำตอบ : ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของเครื่องเทศแสมุนไพรไว้ดังนี้
สมุนไพร คือ ผลิตผลธรรมชาติ ได้จาก พืช สัตว์ และแร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยา หรือผสมกับสารอื่นตามตำรับยา เพื่อ บำบัดโรค บำรุงร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ เช่น กระเทียม น้ำผึ้ง รากดิน (ไส้เดือน) เขากวางอ่อน กำมะถัน ยางน่อง โล่ติ๊น
เครื่องเทศ คือ ของหอมฉุน และเผ็ดร้อนที่ได้มาจากพืช โดยมากมาจากต่างประเทศ สำหรับใช้ทำยาไทยและปรุงอาหาร เช่น ลูกผักชี ยี่หร่า

เอกสารอ้างอิง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542