คำถาม : สตรีตั้งครรภ์ ดื่มตรีผลาได้หรือไม่
  • เพิ่งเริ่มดื่มน้ำตรีผลาได้ประมาณ 2 สัปดาห์ค่ะเพราะต้องการรักษาอาการท้องผูกเรื้อรัง แต่ตอนนี้สงสัยว่าจะตั้งครรภ์ ไม่ทราบว่าจะเป็นอันตรายใหมคะ? ข้อควรระวังของสมุนไพรตรีผลามีอะไรบ้างคะ?
  • จากคุณ : nwichaworn
  • Date : 14/1/2556 12:17:00
คำตอบ : ตามคู่มือการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลัก ระบุถึงข้อควรระวังถึงการใช้ยาสมุนไพรสูตรตำรับยาตรีผลาคือ ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ท้องเสียง่าย และยังไม่พบงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการใช้ยาตรีผลาขณะตั้งครรภ์ แต่อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้หยุดใช้ไปก่อนตลอดระยะเวลาที่ตั้งครรภ์และให้นมบุตร เนื่องจากยังไม่มีรายงานความปลอดภัยที่แน่ชัด

Ref :
1. หนังสือคู่มือการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555
2. จุลสารข้อมูลสมุนไพร ปีที่ 25/2 เรื่อง “ประโยชน์ของสมุนพีตำรับตรีผลาต่อสุขภาพ