คำถาม : การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอ
  • คืออยากทราบวิธีการในการสกัดนำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอโดยวิธีการบีบโดยละเอียดค่ะว่าต้องทำยังไงบ้าง และเราควรใช้วิธีใดในการสกัดดี ซึ่งเมือได้นำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอแล้วจะเอาไปทำยากันยุงต่อค่ะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
  • จากคุณ : wipaweelovecat
  • Date : 3/12/2555 11:56:00
คำตอบ : วิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอโดยวิธีการบีบเย็น ก่อนอื่นต้องปลอกเปลือกของส้มโอ แล้วทำให้ชิ้นเล็กลง แล้วนำไปบีบด้วยเครื่องบีบอัด จะได้ของเหลวที่มีทั้งน้ำและน้ำมันหอมระเหยผสมกันอยู่ จากนั้นต้องรอให้น้ำมันลอยตัวแยกจากน้ำ จึงสามารถแยกส่วนที่เป็นน้ำมันหอมระเหยออกมาได้ วิธีนี้เป็นวิธีที่มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำที่สุด แต่น้ำมันหอมระเหยที่ได้จากการสกัดแบบนี้ จะไม่บริสุทธิ์ และมีอายุไม่นาน
               มีรายงานวิจัยศึกษาวิธีที่เหมาะสมในการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอ พบว่า วิธีที่ดีที่สุด คือ การกลั่นด้วยไอน้ำ