คำถาม : งานวิจัยเกี่ยวกับน้ำมันมะรุม
  • มีงานวิจัยเกี่ยวกับน้ำมันมะรุมกับการต้านแบคทีเรียหรือไม่
  • จากคุณ : thamonwun_9300
  • Date : 28/9/2555 13:22:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลพบรายงานการวิจัยที่ระบุว่า น้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดของมะรุม มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิดได้แก่ Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Ebterobacter cloacae  และ Klebsiella pneumonia  โดยงานวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษาแบบทำในหลอดทดลอง (in vitro )