คำถาม : อยากทราบชื่อวิทยาศาสตร์ของกระเทียม
  • อยากทราบว่ากระเทียมไทยและกระเทียมจีนมีชื่อวิทยาศาสตร์และชื่อสามัญว่าอะไรคะ แล้วมีสรรพคุณต่างกันอย่างไร สารเคมีที่อยู่ในกระเทียมทั้งสองชนิดนี้ต่างกันอย่างไร ขอบคุณค่ะ
  • จากคุณ : risa-k
  • Date : 28/9/2555 13:19:00
คำตอบ : กระเทียมจีนและกระเทียมมีชื่อวิทยาศาสตร์เดียวกันคือ Allium sativum  L. ค่ะ อาจแตกต่างกันที่สายพันธุ์บ้าง ทำให้มีปริมาณของสารสำคัญมาก-น้อยต่างกัน แต่ชนิดของสารสำคัญภายในไม่แตกต่างกัน ส่วนสรรพคุณและการออกฤทธิ์จะขึ้นอยู่กับปริมาณของสารสำคัญภายใน จุดสังเกตง่ายๆ คือกระเทียมที่ยิ่งมีกลิ่มแรง จะยิ่งมีสารสำคัญมากค่ะ