คำถาม : ยาปลูกไฟธาตุ
  • อยากทราบว่า ยาปลูกไฟธาตุ ที่อยู่ในยาบัญชียาหลักแห่งชาติ 2555 ระบุว่า ควรระวังในการใช้ยาร่วมกับยา phenytoin propanolol rifampicin theophylineเนื่องจากยามี พริกไทยเป็นส่วนประกอบ อยากทราบว่าพริกไทย ไปออกฤทธิ์ อย่างไร ถึงต้องควรระมัดระวังในการใช้ ร่วมกับยาดังกล่าว ขอบคุณคะ
  • จากคุณ : Chanintak
  • Date : 7/9/2555 11:24:00
คำตอบ : พริกไทยมีสารสำคัญคือ piperineมีรายงานการวิจัยพบว่าสารดังกล่าวมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ในตระกูล cytochrome P 450 เช่น CYP1A1, CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4 และ CYP2C9 เป็นต้น ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ใช้ในการกำจัดยาออกจากร่างกาย โดยที่ยาphenytoin propanolol rifampicin และ theophylline เป็นยาในกลุ่มที่ต้องใช้เอนไซม์ข้างต้นในการกำจัดยาออกจากร่างกาย ดังนั้นหากใช้ยาดังที่กล่าวมาร่วมกับพริกไทยซึ่งมีสาร piperineจะทำให้มีระดับยาในเลือดสูงขึ้น เวลาที่ยาอยู่ในร่างกายยาวนานขึ้น ส่งผลให้การออกฤทธิ์ของยานานขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ก็อาจส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียงหรืออาการอันไม่พึงประสงค์จากการที่ยาอยู่ในร่างกายนานขึ้นได้เช่นกัน จึงต้องระมัดระวังการใช้ค่ะ