คำถาม : น้ำมันในเม็ดกฤษณา
  • น้ำมันในเม็ดกฤษณามีสารอะไรอยู่บ้าง และในน้ำมันหอมระเหยกฤษณามีสารอะไรอยู่บ้าง ในน้ำมันเม็ดกฤษณา ถ้านำมาผสมในแชมพูสระผมจะมีประโยชย์ด้านใด อยากทราบงานวิจัยของน้ำมันเม็ดกฤษณาว่าพอดูได้ที่ไหนบ้าง ขอบคุณมากครับ
  • จากคุณ : nayok_c
  • Date : 10/8/2555 15:10:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล ยังไม่พบรายงานการวิเคราะห์น้ำมันจากเมล็ดกฤษณา พบเพียงการวิเคราะห์น้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้จากส่วนเนื้อไม้ด้วยวิธี Solid phase-microextraction-GC/MS ซึ่งระบุว่าองค์ประกอบหลักที่พบในน้ำมันหอมระเหยคือ isoamyl dodecanoate, b-agarofuran, kusunol, dehydrojinkoh-eremol และ 9,11-eremophiladien-8-one และยังไม่พบข้อมูลการนำมาใช้เพื่อบำรุงเส้นผม