คำถาม : เมล็ดขึ้นฉ่าย
  • เมล็ดขึ้นฉ่ายมีผลต่อการไล่ยุงยังไง
  • จากคุณ : pup_ll
  • Date : 1/8/2555 12:03:00
คำตอบ : จากการสืบค้นงานวิจัยพบว่า น้ำมันหอมระเหยจากขึ้นฉ่ายมีฤทธิ์ไล่ยุง โดยนำน้ำมันหอมระเหยมาละลายในแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ ทาผิวหนังบริเวณแขนและขาเพื่อป้องกันยุง พบว่าสามารถป้องกันยุงได้นาน 1 ชั่วโมง เมื่อใช้ที่ความเข้มข้น 50 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดเฮกเซนเมล็ดขึ้ฉ่ายที่ความเข้มข้น 25 % สามารถใช้ทาผิวเพื่อป้องกันยุงได้นานถึง 3.5 ชั่วโมง และสามารถป้องกันยุงได้หลายชนิด โดยไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงใดๆ ต่อผิวของอาสาสมัคร