คำถาม : ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของต้นก้างปลาแดง
  • อยากทราบฤทธิ์ทางเภสัชวิยาของต้นก้างปลาแดงค่ะ ว่ามันสามารถใช้รักษาอะไรได้บ้าง อย่างไร
  • จากคุณ : arr_u_ready
  • Date : 1/8/2555 12:03:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล พบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของต้นก้างปลาแดงได้แก่ ฤทธิ์ต้านการบีบตัวของลำไส้ ต้านอนุมูลอิสระ ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านยีสต์ และต้านเชื้อไวรัส แต่งานวิจัยทั้งหมด เป็นการศึกษาแบบในหลอดทดลอง (in vitro) ยังไม่มีรายงานการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิยาของต้นก้างปลาแดงทั้งในสัตว์ทดลองและในคน