คำถาม : สมุรไพรที่รักษาโรคเก๊าท์
  • ขอความกรุณาบอกชื่อสมุนไพรที่รักษา หรือบรรเทาอาการของโรคเก๊าท์
  • จากคุณ : n_nunta
  • Date : 1/8/2555 12:01:00
คำตอบ : สมุนไพรที่มีรายนงานการวิจัยว่ามีฤทธิ์รักษาโรคเกาท์ได้แก่ โหราข้าวโพดกระเช้าสีดาสายน้ำผึ้งคำฝอยมันเทศ มะระขี้นก อบเชยจีน หญ้าขัด มะกอกฝรั่ง ขมิ้นอ้อย เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด เป็นการศึกษาในสัตว์ทดลอง และยังไม่พบรายงานการวิจัยทางคลินิก