คำถาม : โรคไต
  • โรคไตสามารถใช้ใบรางจืดรักษาได้หรือไม่
  • จากคุณ : peneeza
  • Date : 20/7/2555 14:57:00
คำตอบ : ยังไม่มีงานวิจัยถึงผลในการรักษาโรคไตของรางจืด แต่มีรายงานการศึกษาพิษของรางจืดในหนูขาว พบว่าน้ำสกัดใบรางจืด ขนาด 500 มก./กก. มีผลทำให้น้ำหนักของตับและไตเพิ่มขึ้น เมื่อได้รับต่อเนื่องนาน 28 วันแต่ยังไม่มีการศึกษาในคน ดังนั้นหากจะใช้ ควรใช้อย่างระมัดระวังและไม่ควรรับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน