คำถาม : วิธีการตรวจสอบสรรพคุณสมุนไพร
  • สมุนไพรมีวิธีการตรวจสอบสรรพคุณสมุนไพรอย่างไรครับว่าจริงหรือเท็จและมีสรรพคุณอะไรบ้างครับ และถ้าหาจากเว็บจะสามารถตรวจสอบได้อย่างไรครับ
  • จากคุณ : iaun2542
  • Date : 20/7/2555 14:55:00
คำตอบ : การตรวจสอบสรรพคุณของสมุนไพร หรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพร ต้องใช้วิธีในทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งกระบวนการทดสอบมีหลายรูปแบบ ตั้งแต่การทดลองในหลอดทดลอง สัตว์ทดลอง จนถึงการทดสอบในคน ซึ่งต้องใช้เวลา และค่าใช้จ่ายในการทดสอบ หรือสามารถหาข้อมูลฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาจากรายงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (scientific paper) จากเวปไซต์ทางวิชาการ เช่น ฐานข้อมูล Medline, Pubmed เป็นต้น