คำถาม : การหักล้างฤทธิ์ของสมุนไพรรางจืด
  • การหักล้างฤทธิ์ของสมุนไพรรางจืดที่มีผลต่อการออกฤทธ์ของสมุนไพรไทยตัวอื่นขณะบริโภคในร่างกายมนุษย์
  • จากคุณ : big7431
  • Date : 8/6/2555 12:18:00
คำตอบ : ในปัจจุบันยังไม่รายงานว่ารางจืดจะไปเสริมหรือหักล้างสรรพคุณของยาหรือสมุนไพรชนิดใด แต่ด้วยสรรพคุณของรางจืดที่ช่วยขับสารพิษ โดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการขับยาฆ่าแมลงออกจากร่างกาย พบว่ารางจืดจะถอนพิษได้ดี โดยเฉพาะพิษที่เกิดจากยาฆ่าแมลง “โฟลิดอล” และพิษออกฤทธิ์เกี่ยวข้องกับการทำงานของ Cholinergic system จึงมีผู้แนะนำว่าไม่ควรรับประทานร่วมกันกับสมุนไพรที่มีฤทธิ์เกี่ยวข้องกับCholinergic system เนื่องจากรางจืดอาจขับตัวยาออกไปด้วย จึงส่งผลให้ยาหรือสมุนไพรที่รับประทานเข้าไปออกฤทธิ์ได้ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นหากต้องการดื่มรางจืด โดยที่ต้องมีการใช้ยาหรือรับประทานอาหารเสริมต่างๆ เป็นประจำ แนะนำว่าควรดื่มรางจืดห่างจากการรับประทานยาตามปกติอย่างน้อย 2 ชั่วโมงค่ะ