คำถาม : ใบปอ
  • ใบปอที่นำมาผัดมีคุณประโยชน์อะไรบ้าง
  • จากคุณ : ponpon2550
  • Date : 1/6/2555 15:00:00
คำตอบ : ใบปอที่นำมาผัดเป็นอาหาร คือยอดและใบอ่อนของต้นปอกระเจา มีแคลเซียม ธาตุเหล็ก วิตามินซีสูงช่วยในการเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก รวมทั้งมีวิตามินเอ ซึ่งช่วยบำรุงสายตา จากการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการโดยกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขพบว่าใบปอกระเจา 100 กรัม มีแคลเซียม266 มก. ฟอสฟอรัส 97 มก. เหล็ก 7.7 มก. วิตามินเอ 13,083 IU. ไนอะซิน 1.1 มก. และวิตามินซี 53 มก.

จาก หนังสือ ตารางแสดงคุณค่าอาหารไทยในส่วนที่กินได้ 100 กรัม กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข