คำถาม : รากของว่านหนอนตายหยาก
  • ไม่ทราบว่า รากของว่านหนอนตายหยาก มีพิษหรือเปล่าครับ
    ถ้าเราเอามาต้มแล้วดื่มน้ำต้มจะมีอันตรายไหมครับ
    แล้วเราสามารถเอาพิษออกจากรากได้ไหมครับก่อนจะเอามาปรุงเป็นยา

  • จากคุณ : srayuth24
  • Date : 27/4/2555 12:29:00
คำตอบ : จากตำราการแพทย์แผนไทยรากของพืชหนอนตายหยากมีสรรพคุณคือฆ่าหนอนหรือแมลง และต้มรับประทาน แก้โรคผิวหนัง ผื่นคันได้
               การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันของหนอนตายหยากในหนูถีบจักร โดยการป้อนสารสกัดจากรากหนอนตายหยากขนาด 0.25-80 ก./กก. น้ำหนักตัว เป็นเวลา 14 วัน และขนาด 10 ก./กก. น้ำหนักตัว เป็นเวลา 30 วัน สำหรับทดสอบความเป็นพิษกึ่งเฉียบพลันของหนอนตายหยาก ไม่พบความเป็นพิษของสารสกัดหนอนตายหยากค่ะ