คำถาม : ความชื้นของพืชสมุนไพรหลังอบ
  • ความชื้นของพืชสมุนไพรหลังอบต้องอยู่ที่อุณหภูมิประมาณเท่าไรคะและเราจะสามารถควบคุมให้ได้อุณหภูมินั้นได้อย่างไรคะ พืชที่มียาง (แสยก) จะสามารถสกัดยางนั้นออกมาอย่างไรคะ รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ
  • จากคุณ : wnskcy
  • Date : 20/4/2555 12:46:00
คำตอบ : ความชื้นของสมุนไพรขึ้นอยู่กับการทำให้แห้งและการเก็บรักษา การทำให้แห้งมี 2 วิธีใหญ่ๆ คือ
1. การทำให้แห้งโดยธรรมชาติ: การผึ่งในที่ร่มหรือตากแดด
2. การทำให้แห้โดยใช้ความร้อน: การอบในตู้อบ ซึ่งโดยทั่วไป ทั้งต้น ใบ ดอก ใช้อุณหภูมิอบที่ 20-40 องศาเซลเซียส ส่วนเปลือกและราก ใช้อุณหภูมิอบที่ 30-65 องศาเซลเซียส
               การเก็บสมุนไพรหลังอบอย่างถูกต้อง ให้เก็บสมุนไพรในที่แห้ง เย็น ไม่ให้โดนแสงแดด มีอากาศถ่ายเทได้ดี (อุณหภูมิห้อง) หากเก็บในที่ชื้น จะทำให้สมุนไพรขึ้นราได้ สมุนไพรจะชื้น ทำให้ตัวยาสำคัญลดลง และเสื่อมคุณภาพได้ โดยปริมาณความชื้นในสมุนไพรแห้ง จะแตกต่างกันตามชนิดของสมุนไพร โดยทั่วไปมาตรฐานที่กำหนดจะอยู่ในระหว่าง ร้อยละ7-14 และส่วนใหญ่จะกำหนดไม่เกินร้อยละ 10
               การใช้ประโยชน์จากยางของพืช ส่วนใหญ่จะใช้ยางสด โดยน้ำยางสดจากต้นแสยกจะใช้รักษาหูด จากการประชุมวิชาการทางการเกษตรมีรายงานว่า การสกัดยางแสยกด้วยเอทธิลแอลกอฮอล์ 70% สามารถนำมาฆ่าแมลงศัตรูพืชได้