คำถาม : สมุนไพรสำหรับผู้ที่เป็นธาลัสซีเมียแฝง
  • ดิฉันอยากทราบว่ามีสมุนไพรตัวใดบ้างที่ช่วยในเรื่องของการยืดอายุของเม็ดเลือดแดงไม่ให้แตกง่ายสำหรับผู้ป่วยธาลัสซีเมียแฝง
  • จากคุณ : mukda_air
  • Date : 5/4/2555 14:36:00
คำตอบ : การศึกษาในสัตว์ทดลองพบพืชหลายชนิดที่กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง เพิ่มปริมาณเม็ดเลือดแดงและฮีโมโกบิน ได้แก่ โสมเกาหลี เห็ดหลินจือ สะเดา ตังกุย ขิงและบัวบก นอกจากนี้มีการทดลองใช้ขมิ้นชันในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ขนาด 500 มก.ต่อวัน เป็นเวลา 12-16 สัปดาห์ พบว่าช่วยลดการทำลายผนังเม็เลือดแดงได้ค่ะ อย่างไรก็ตาม ควรจะพบแพทย์เพื่อรักษาที่ต้นเหตุที่เม็ดเลือดแดงแตกหรืออายุสั้นกว่าปกติจะแก้ไขได้ถูกต้องกว่า