คำถาม : ฤทธิ์ลดไขมันในเลือดของกระเจี๊ยบแดง
  • ฤทธิ์ลดไขมันในเลือดของกระเจี๊ยบแดงในคนมีรายงานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศแล้วหรือยังค่ะ
    ผลเป็นอย่างไรบ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • จากคุณ : peenarak55
  • Date : 30/3/2555 11:11:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล พบรายงานการวิจัยถึงฤทธิ์ลดไขมันในเลือดของกระเจี๊ยบแดงทั้งในไทยและต่างประเทศ และมีการศึกษาในระดับคลีนิกแล้ว โดยรายงานการวิจัยในประเทศใต้หวันพบว่าการทดลองให้อาสาสมัครหญิง 42 คน ที่มีอายุระหว่าง 18-75 ปี และมีระดับโคเลสเตอรอลในเลือดอยู่ระหว่าง 175-327 mg/dL รับประทานแคปซูลสารสกัดกระเจี๊ยบแดง (ประกอบด้วย anthocyanins flavonoids และ polyphenols 20.1 ±3.0, 10.0±2.5 และ 14.0±2.8 mg ตามลำดับ) ขนาด 2 แคปซูล (1000 mg) วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าระดับโคเลเตอรอลในเลือดของอาสาสมัครลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนการศึกษาวิจัยในประเทศไทย ก็ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของผลิตภัณฑ์สารสกัดกระเจี๊ยบแดงเช่นกัน ซึ่งก็พบว่าสารสกัดจากกระเจี๊ยบแดงมีฤทธิ์ลดไขมันในเลือด ลดความดันโลหิต ลดน้ำตาล ต้านอนุมูลอิสระ ต้านเซลล์มะเร็ง และขับปัสสาวะ