คำถาม : สับปะรด ภูแล มีฤทธิ์เป็น Enzyme inhibitor หรือไม่
  • พบผู้ป่วยที่ได้รับยา Atorvastatin (10 mg) 1x1 นาน 2 เดือนกว่า มาเริ่มทานสับปะรด พันธุ์ภูแล เป็นช่วงๆ
    สังเกตว่าช่วงที่ทานจะมีอาการปวดเอ็น ปวดกล้ามเนื้อ ไม่มีแรง ต่อมาได้ทานสับปะรดภูแล ทุกวัน อาการปวดเป็นมากขึ้น จนไม่สามารถขยับเดินได้
    จึงเริ่มสงสัยว่าสับปะรดจะมีผล ลองหยุดทานสับปะรด ปรากฎว่าอาการดีขึ้นจนเกือบกลับเป็นปกติ
    อยากทราบว่าเหตุการณ์นี้ ทำให้วิเคราะห์ว่าสับปะรดภูแล อาจมีฤทธิ์ยับยั้ง CYP3A4 หรือ Drug Transportor ตัวใดๆ ที่ทำให้ Atorvastatin เกิดผลต่อกล้ามเนื้อได้หรือไม่ ขอบคุณครับ

  • จากคุณ : somjate.su
  • Date : 9/3/2555 15:42:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล ยังไม่พบรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการรับประทานสับปะรดต่อการเกิดปฏิกิยากับยา Atorvastatin โดยตรง และยังไม่พบรายงานการมีฤทธิ์ยับยั้ง CYP3A4 แต่พบว่ามีฤทธิ์ยับยั้ง Cytochrome P450 ชนิด CYP2C9 ซึ่งก็มีรายงานการศึกษาทางคลินิกที่แสดงว่าการรับประทานยา Atorvastatin ไม่ได้มีผลต่อ CYP2C9 นอกจากนี้ยังไม่พบรายงานว่าการรับประทานสับปะรดเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นแต่อย่างใด จึงไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเพราะสาเหตุใดที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการดังกล่าวขึ้น