คำถาม : ข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือ
  • ข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือต่างกันหรือไม่ อย่างไหนมีประโยชน์มากกว่า
    ปัจจุบันทานข้าวกล้องหอมมะลิแดงบ้าง ข้าวซ้อมมือบ้าง ผสมกับข้าวขาวบ้าง ไม่ผสมบ้าง
    และจะช่วยป้องกันโรคเบาหวานได้หรือไม่ เพราะกรรมพันธุ์เป็นโรคเบาหวานและความดันสูง
    รบกวนให้ข้อมูลด้วยค่ะ ขอบคุณมาก

  • จากคุณ : noijaiya1993
  • Date : 3/2/2555 15:13:00
คำตอบ : ข้าวกล้อง (brown rice) เป็นข้าวที่ถูกสีในขั้นตอนต้นเท่านั้น คือการกระเทาะเปลือกออกค่ะ ข้าวซ้อมมือต่างจากข้าวกล้องตรงวิธีการกระเทาะเปลือก คือทำโดยการตำข้าวในครกค่ะ คุณค่าทางโภชนาการของข้าวทั้งสองชนิดคล้ายคลึงกัน มีปริมาณโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และไรโบฟลาวินใกล้เคียงกัน แต่ในข้าวกล้องจะมีปริมาณฟอสฟอรัสและไทอะมีนมากกว่าข้าวซ้อมมือเกือบเท่าตัวค่ะ ส่วนเรืองการป้องกันเบาหวาน มีการศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานที่รับประทานข้าวกล้อง ขนาดมื้อละ180 กรัม 3 มื้อ เป็นเวลา 6 สัปดาห์ จะมีระดับน้ำตาลในเลือดลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ทานข้าวขาวค่ะ อีกการศึกษาพบว่ารับประทานข้าวกล้องเป็นอาหารเช้า ขนาด 50 กรัมต่อวัน ช่วยลดอัตราเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานค่ะ