คำถาม : เปราะหอม
  • สารสำคัญในเปราะหอมมีอะไรบ้าง
  • จากคุณ : k.k_june
  • Date : 13/1/2555 16:45:00
คำตอบ : ในเปราะหอม พบสารเคมีหลายชนิด เช่น chlorogenic acid, vanillic acid, Uinnanic acid, Cinnamic acid ethyl ester เป็นต้น