คำถาม : เปลือกกล้วย
  • ในเปลือกกล้วยมีสารใดบ้างที่ช่วยเร่งการออกดอกของต้นไม้
  • จากคุณ : i_love_ung91
  • Date : 6/1/2555 17:59:00
คำตอบ : ยังไม่มีรายงานมีสารใดในเปลือกกล้วยที่มีฤทธิ์เพิ่มการเจริญเติบโตของต้นไม้ พบเพียงรายงานการใช้ผลกล้วยเป็นส่วนผสมในอาการที่ใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ เพื่อใช้เป็น carbon source ให้แก่พืช และพบว่าอาหารที่มีสารสกัดจากกล้วยเป็นส่วนประกอบให้ผลการเกิดprotocormsได้มากกว่าการกระตุ้นด้วย6-benzylaminopurine (BAP)