คำถาม : การสกัดสมุนไพรด้วยแอลกอฮอล์กับน้ำมันก๊าด ต่างกันอย
  • คือจะลองสกัดสมุนไพรทำยาไล่แมลงน่ะค่ะอยากทราบว่า การสกัดสมุนไพรด้วยแอลกอฮอล์
    กับน้ำมันก๊าด ต่างกันอย่างไรคะ

  • จากคุณ : twohandcrikky
  • Date : 6/1/2555 17:57:00
คำตอบ : การสกัดสมุนไพรด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำมันก๊าด จะทำให้ได้สารที่สกัดออกมาแตกต่างกัน การสกัดด้วยน้ำมันก๊าดซึ่งเป็นตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว เหมาะกับการสกัดสารที่ไม่มีขั้วส่วนแอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลายแบบมีขั้ว จึงสามารถสกัดสารชนิดที่มีขั้วออกมาได้มากกว่า ดังนั้นการเลือกตัวทำละลายขึ้นอยู่กับว่าต้องการสกัดสารชนิดไหน แต่หากไม่ทราบว่าสารที่เราต้องการเป็นสารกลุ่มไหนจะนิยมสกัดด้วยแอลกอฮอล์ เนื่องจากเป็นตัวทำละลายที่มีอำนาจในการละลายกว้าง จึงสามารถสกัดสารออกมาได้มากชนิดกว่าตัวทำละลายชนิดอื่น