คำถาม : ขมิ้นชัน
  • การรับประทานขมิ้นชัน ต้องปลอกเปลือกทุกครั้งหรือไม่ แล้วที่กล่าวว่ามีสเตีอรอยด์ในเปลือกจริงหรือไม่ค่ะ แล้วอันตรายหรือไม่อย่างไรคะ
  • จากคุณ : polling_palm
  • Date : 9/12/2554 15:22:00
คำตอบ : การใช้ตามตำรายาไทยจะนำเหง้าขมิ้นมาล้างให้สะอาด ผึ่งให้แห้ง ก่อนนำไปใช้โดยไม่ต้องปอกเปลือกค่ะ และสารสำคัญที่อยู่ในขมิ้นชันคือสารเคอร์คูมิน(curcumin)เป็นสารกลุ่มเคอร์คูมินอยด์ (curcuminoid) นอกจากนี้ในเหง้าของขมิ้นยังมีสารประกอบอื่นๆ เช่น stigmasterol, campesterolและ beta-sitosterolซึ่งเป็นสารในกลุ่ม steroids และสารต่างๆ ที่กล่าวมานี้จะอยู่ในเนื้อเหง้าเป็นส่วนใหญ่ค่ะ การใช้ตามภูมิปัญญาไทย และที่ระบุในบัญชียาจากสมุนไพร จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ แต่การใช้ขมิ้นชันมีข้อควรระวังคือห้ามใช้ในผู้ที่มีท่อน้ำดีอุดตัน ผู้ที่ไวต่อยานี้ ผู้ป่วยโรคนิ่ว และต้องระมัดระวังการใช้ในหญิงมีครรภ์และเด็ก เนื่องจากยังขาดข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยค่ะ