คำถาม : การคายน้ำของพืช
  • การทำโครงงานเรื่องการคายน้ำของใบไม้ที่มีขนใบและไม่มีขนใบแตกต่างกันอย่างไร
  • จากคุณ : apichaya_22
  • Date : 26/11/2554 13:14:00
คำตอบ : กระบวนการคายน้ำของพืชส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับจำนวนของปากใบที่พบมากบริเวณท้องใบค่ะส่วนขนตามใบน่าจะสัมพันธ์กับกระบวนการป้องกันตัวของพืชมากกว่า แต่จะเกี่ยวข้องกับการช่วยป้องกันการคายน้ำหรือไม่ ทางสำนักงานฯ ไม่มีข้อมูลดังกล่าวค่ะ