คำถาม : เพคา
  • อยากทราบว่าการทานเพคาทุกวันอย่างต่อเนื่องจะมีผลอะไรต่อร่างกายหรือไม่
    และสรรพคุณช่วยเสริมสมรรถทางเพศชายได้หรือ ปัจจุบันเป็นโรคความดันสูงอยู่จะมีผลอะไรไหม

  • จากคุณ : kittanha
  • Date : 28/10/2554 18:59:00
คำตอบ : ยังไม่มีรายงานความเป็นพิษของเพกาในคน แต่มีการทดลองในหนูแรทโดยผลงานวิจัยระบุว่า การศึกษาพิษแบบเฉียบพลันนั้น ในการทดลองฉีดสารสกัดจากเปลือกเพกาเข้าช่องท้องของหนูทดลองในขนาดสูง (800 มก./กก.) มีผลให้หนูตายภายใน 12 ชั่วโมง แต่การป้อนให้กินทางปากนั้นไม่พบว่าทำให้หนูตายแต่อย่างใด ส่วนการศึกษาพิษแบบเรื้อรัง โดยการป้อนสารสกัดจากเปลือกเพกาขนาด 200 มก./กก. นาน 5 วัน ก็ไม่พบความเป็นพิษแต่อย่างใด ดังนั้นจึงยังไม่สามารถสรุปเกี่ยวกับความเป็นพิษของเพกาที่แน่ชัดได้ แต่หากต้องการรับประทานเพื่อเป็นอาหารก็สามารถทานได้ ไม่แนะนำให้ทานในรูปแบบแคปซูลหรือสารสกัด นอกจากนี้ยังไม่พบรายงานว่าเพกามีฤทธิ์เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ และไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับความดันโลหิตค่ะ