คำถาม : สมุนไพรแก้ใจสั่น
  • 1.มีสมุนไพรแก้อาการใจสั่นจากโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือไม่
    เพราะใข้ยาแผนปัจจุบันแล้วมักจะมีผลข้างเคียง
    2.สมุนไพรตัวไหนเมื่อใช้แล้วมีผลทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะมากขึ้นได้

  • จากคุณ : tiptong394
  • Date : 28/10/2554 18:56:00
คำตอบ : 1. สมุนไพรที่มีรายงานวิจัยระบุว่ามีฤทธิ์ต้านอาการหัวใจเต้นผิดปกติได้แก่ กระเทียม โสมอเมริกัน แต่เป็นเพียงการทดลองในระดับหลอดทดลองและในสัตว์ทดลองเท่านั้น และวิธีการให้ก็เป็นการสกัดเอาสารสำคัญจากพืชมาใช้โดยตรง ยังไม่มีการวิจัยในคน จึงไม่แนะนำให้รับประทานสมุนไพรเพื่อรักษาอาการดังกล่าว
2. สมุนไพรที่มีรายงานว่ามีผลทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะมากขึ้นได้แก่ พริก (โดยควรระมัดระวังในผู้ป่วยที่ใช้ยากลุ่ม ouabain) ไพล ยอ หญ้าหนวดแมว ชา และกาแฟ เป็นต้น